1. Правовласник (розробник, автор) програмного забезпечення Додатки, Додатки ДКР, Додатки ППРКДодатки ВО (далі – ПЗ) в особі Витвицького Романа Павловича (далі – Розробник) пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі (далі – Користувач) укласти цей договір та Ліцензійну угоду з Кінцевим Користувачем (далі – Ліцензійна угода) на основі невиключної ліцензії на право використання ПЗ.
 2. Даний документ є публічною офертою, повністю відповідає статтям 633, 634, 639, 641, 642, 644 Цивільного кодексу України та опублікований за адресою https://dodatki.org.ua/oferta
 3. Умови цієї оферти однакові для всіх фізичних або юридичних осіб.
 4. Користувач самостійно завантажує ПЗ з сайту Розробника та встановлює (інсталює) його на своєму обладнанні.
 5. Акцептом (прийняттям) Ліцензійної угоди визнається обрання Користувачем пункту «Я приймаю умови угоди» під час встановлення (інсталяції) ПЗ на своє обладнання.
 6. Здійснюючи акцепт Ліцензійної угоди, Користувач гарантує, що він ознайомлений, зрозумів, погоджується та повністю приймає всі умови Ліцензійної угоди.
 7. Якщо Користувач не згоден з будь-яким пунктом Ліцензійної угоди, він повинен відмовитися від використання ПЗ та видалити файли ПЗ зі своїх пристроїв зберігання інформації, а також відмовитися від акцепту цієї оферти.
 8. Після встановлення (інсталяції) ПЗ Користувач може безоплатно як завгодно довго використовувати ПЗ в ознайомлювальному режимі, тобто з функціональними обмеженнями.
 9. Використання ПЗ в ознайомлювальному режимі не вимагає прийняття решти пунктів цієї оферти. Термін використання ПЗ в ознайомлювальному режимі не обмежений.
 10. Для використання ПЗ без обмежень функціональності Користувач повинен прийняти (акцептувати) цю оферту та оплатити вартість ліцензійного ключа (авторську винагороду), що вказана на момент оплати за адресою https://dodatki.org.ua/register#prices
 11. Розробник може в односторонньому порядку змінювати ціни ліцензійних ключів у будь-який момент без попередження.
 12. Способи оплати вказані за адресою https://dodatki.org.ua/register#pay-methods
 13. Акцептом (прийняттям) цієї оферти в повному обсязі визнається факт оплати Користувачем вартості ліцензійного ключа на користь Розробника.
 14. Здійснюючи оплату ліцензійного ключа (акцептуючи цю оферту), Користувач гарантує, що:
  • він ознайомлений, зрозумів, погоджується та повністю приймає всі умови цієї оферти;
  • він встановив (інсталював) ПЗ на своєму обладнанні;
  • він випробував у повному обсязі всі доступні без ліцензії функціональні можливості ПЗ, включаючи роздрукування саме на тому принтері, на якому згодом планується друкувати всі додатки до документів про освіту;
  • його повністю задовольняють можливості та якість функціонування ПЗ.
 15. Одразу (або в окремих випадках протягом доби) після отримання Розробником сповіщення про надходження оплати від системи прийому платежів, яку було обрано Користувачем, Розробник зобов’язується надіслати на електронну пошту Користувача гіперпосилання на форму генерації ліцензійного ключа (далі – Форма).
 16. Для генерації та отримання ліцензійного ключа Користувачу необхідно ввести до Форми повну назву навчального закладу, на користь якого буде використовуватися ПЗ. Назва навчального закладу має бути введена точно в тому вигляді, як вона буде надрукована в додатках до документів про освіту.
 17. Одразу після заповнення та відправлення Форми ліцензійний ключ буде показано на екрані та надіслано на електронну пошту Користувача.
 18. Користувач самостійно вводить отриманий ліцензійний ключ до відповідного поля у ПЗ одночасно із заповненням поля (полів) назви навчального закладу у ПЗ. Назва навчального закладу повинна бути ідентичною тій, що була введена до Форми.
 19. Після цього Користувач може використовувати цю копію ПЗ без обмежень функціональності як завгодно довго. Термін дії ліцензійного ключа не обмежений.
 20. Користувач може використовувати отриманий ліцензійний ключ для зняття обмежень функціональності на необмеженому числі комп'ютерів, але на користь одного навчального закладу.
 21. Ліцензійний ключ жорстко прив’язаний до назви навчального закладу.
 22. В разі втрати ліцензійного ключа (без зміни назви навчального закладу) за запитом Користувача Розробник надсилає повторно ліцензійний ключ на його електронну пошту.
 23. Користувач може звернутися до Розробника з проханням змінити ліцензійний ключ та прив’язану до нього назву навчального закладу в наступних випадках:
  • в разі помилки в написанні назви навчального закладу під час її введення до Форми;
  • в разі офіційної зміни назви (перейменування) або реорганізації навчального закладу.
 24. Для зміни ліцензійного ключа Розробник може вимагати від Користувача надати скан-копії відповідних документів, що підтверджують зміну назви (перейменування) або реорганізацію навчального закладу.
 25. Розробник залишає за собою право відмовити в наданні зміненого ліцензійного ключа Користувачу, якщо нова назва навчального закладу значно відрізняється від старої та Користувачем не було надано відповідного документального підтвердження.
 26. Всі перемовини між Розробником та Користувачем здійснюються виключно через електронну пошту.
 27. Розробник жодним чином не пов'язаний з Міністерством освіти і науки України, тому не може передбачити раптову зміну форми та/чи змісту додатків до документів про освіту, чи гарантувати, що такі зміни не відбудуться.
 28. У випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору), які виникли внаслідок подій надзвичайного характеру, зокрема, стихійних лих і катаклізмів, військових дій, епідемій, повстань, відключень електропостачання технічних площадок, прийняття органами влади рішень, що перешкоджають виконанню Розробником та/або Користувачем (далі – Сторонами) зобов’язань за цим Договором, Сторони не несуть відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань за цим Договором.
 29. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, що визначені цим Договором, починаючи відлік часу з моменту завершення таких обставин.
 30. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися в момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.
 31. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою https://dodatki.org.ua/oferta і діє до моменту відзиву або зміни оферти Розробником.
 32. Всі спірні питання вирішуються за взаємною домовленістю сторін, а якщо згоди не було досягнуто, то в судах загальної юрисдикції.

 

Copyright © Rowi 2012-2024. All rights reserved.